VMZINC®

Široká škála výrobků pro stavební průmysl

Značka VMZINC® označuje širokou škálu výrobků z titanzinku ve formě:

  • plechů
  • svitků
  • hotových výrobků a systémů.
 

Ucelená řada výrobků a systémů odráží naše bohaté profesní a praktické zkušenosti a dokazuje, že jsme schopni zvládnout nejrozmanitější klimatické podmínky a normy. VMZINC® je používán na celém světě a dokáže uspokojit všechny vaše požadavky. Je k dostání v následujících provedeních.

Výrobky a systémy VMZINC® se dají rozdělit do čtyř hlavních oblastí použití:

  • obklady VMZINC
  • zastřešení VMZINC
  • okapové systémy VMZINC
  • ozdobné prvky VMZINC.
     
  alt