Právní podmínky

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. Pro používání těchto webových stránek je třeba plně přijmout tyto Právní podmínky.

Tyto Právní podmínky jsou rozděleny do čtyř sekcí:

 

  • Zásady ochrany soukromí
  • Práva duševního vlastnictví
  • Zřeknutí se práv
  • Rozhodné právo a jurisdikce


ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

 

 

Zásady ochrany soukromí vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme informace o návštěvnících a za jakým účelem.Účel Zásad ochrany soukromí

 

 

Shromažďujeme a zpracováváme některá vaše osobní data. Osobní data jsou jakékoliv informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Zavazujeme se zajistit ochranu vašich osobních dat a vašeho soukromí. Proto dbáme na zabezpečení informací, které poskytujete nebo o vás získáváme, a používáme vaše osobní data pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních dat. Tyto Zásady ochrany soukromí mohou být občas upraveny, tak aby splňovaly příslušné právo a předpisy.

Jaká osobní data shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní data týkající se detailů a osobních zájmů, které jste poskytli během registračního procesu nebo jinak. Tato data zahrnují vaše příjmení, křestní jméno, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní a faxové číslo, společnost a pozici, na které pracujete.Také shromažďujeme a zpracováváme data získaná během toho, kdy používáte (prohlížíte) naše webové stránky. Tato data mohou zahrnovat vaše ID návštěvníka, datum a čas návštěvy (časová značka), typ používaného prohlížeče, vaši IP adresu, navštívené stránky a také informace vztahující se k souborům, které stahujete z našich webových stránek.


Tato data mohou být shromažďována pomocí cookies. Cookies je malý textový soubor vygenerovaný softwarovou aplikací na webovém serveru a uložený na pevném disku vašeho počítače. Cookies může obsahovat množství informací, včetně vašeho přihlašovacího jména, hesla a preferencí. Použití cookies nám umožňuje zaznamenat údaje o vaší návštěvě a preferencích při prohlížení webu. Díky tomu vám můžeme zpříjemnit návštěvu poskytnutím rychlejších a více personalizovaných služeb. Váš internetový prohlížeč může být automaticky nastaven tak, aby povoloval cookies. Můžete si přizpůsobit internetový prohlížeč tak, aby vás informoval o všech cookies, která jsou posílána na váš pevný disk. Můžete také nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby odmítal cookies, ačkoliv toto nastavení může znamenat některá omezení při prohlížení našich webových stránek nebo vám znemožnit přístup na některé části webu.

Účel shromažďování a zpracovávání osobních dat

 

 

Vstupem na naše webové stránky berete na vědomí a souhlasíte, že vaše osobní data budou shromažďována a/nebo zpracovávána za účelem poskytnutí personalizovaných služeb popsaných výše. Například, shromažďování a zpracovávání vašich osobních dat nám umožňuje zaznamenat vaše preference a minulé zkušenosti (např. předchozí registraci do našeho diskuzního fóra) pro vaše návštěvy v budoucnu.


Vaše osobní data můžeme také použít pro statistické účely a monitorování vašich návštěv s cílem zlepšit obsah a služby, jež nabízíme. Vaše osobní data mohou být také použita za účelem přímého marketingu. Pokud si přejete, aby vaše osobní data NEBYLA používána pro přímý marketing, klikněte na přepínací tlačítko s textem „Žádný přímý marketing“ v Kontaktním formuláři. Pokud si kdykoliv v budoucnu budete přát, aby vaše osobní data nebyla používána pro přímý marketing, klikněte na přepínací tlačítko s textem „Žádný přímý marketing“ v Kontaktním formuláři. Vaše osobní data nebudeme používat pro žádné jiné účely než jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany soukromí. 
 

 

 

Vaše osobní data budeme uchovávat jen po nezbytně dlouhou dobu a tato data smažeme nebo nastavíme jako anonymní nejpozději po šesti měsících použití v našich statistikách. Vaše osobní data můžeme předat jiné společnosti ze skupiny Umicore Group v rámci Evropské unie, pokud takovéto předání je požadováno za účelem poskytnutí personalizovaných služeb, statistického zpracování nebo monitorování návštěvy našich webových stránek s cílem zlepšit obsah a služby, jež nabízíme. Nikdy nepředáme vaše osobní data žádné jiné třetí straně.
 

Odkazy na weby třetích stran
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Neneseme žádnou odpovědnost za ochranu soukromí na těchto webech a žádným způsobem nezaručujeme, že zásady ochrany dat na těchto webech jsou v souladu s příslušným právem a předpisy pro ochranu dat. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany dat na těchto webech před tím, než poskytnete jakákoliv osobní data.

Bezpečnost vašich osobních dat

Přijali jsme taková opatření, aby vaše osobní data byla chráněna před neoprávněným přístupem, smazáním nebo úpravami. Vynaložíme přiměřené úsilí k zajištění ochrany vašeho soukromí. Vaše osobní data budou poskytnuta pouze oprávněným osobám v rámci naší skupiny. 
 

Vaše práva

 

Na základě příslušných předpisů o ochraně osobních dat máte právo přistupovat k vašim osobním datům, která byla námi shromážděna a zpracována. Dále máte právo upravit či smazat tato data, pokud jsou nesprávná nebo nejsou nezbytná pro účely, pro něž byla shromážděna. Přístup k vašim osobním datům získáte po zaslání písemné, datem a podpisem opatřené žádosti, společně s kopií vašeho občanského průkazu na adresu VM BUILDING SOLUTIONS CZ s.r.o., Prikra 16/271, 147 00 Praha 4 – Branik nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Pro získání bližších informací můžete také kontaktovat
Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice

 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tel.: +420 234 665 111,           Fax: +420 234 665 444.
 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah našich webových stránek, zejména, ale nikoli výhradně, popsané technologie, texty, obrázky, fotografie, zvuky, loga, ikony a software, jsou právem chráněným duševním a/nebo průmyslovým vlastnictvím, počítaje v tom zejména, ale nikoliv výhradně, autorské právo, příbuzná práva, ochranné známky, obchodní název, doménové jméno, práva v databázi, patenty, know-how, modely, loga a vzory. Použitím našich webových stránek nezískáváte práva na jejich obsah.

Obsah našich webových stránek může být používán pouze za účelem podpory nabízených služeb a pro vaše osobní účely. Jakékoliv jiné použití, zejména, ale nikoli výhradně, kopírování, změna, úprava a postoupení třetí straně za libovolným účelem, je zakázáno.
 

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Obsah webových stránek má informativní charakter. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození, včetně přímého a nepřímého poškození jako je ztráta dobrého jména nebo podnikání, ztráta příjmů nebo zisku nebo jakoukoliv stížnost, nárok, soudní řízení, výdaje a výlohy plynoucí nebo související s použitím nebo výkladem našich webových stránek a/nebo informací jež obsahují, zejména, ale nikoli výhradně, použitím a výkladem jakýchkoliv technických údajů, doporučení nebo specifikací dostupných na našich webových stránkách.

Informace obsažené na našich webových stránkách mohou být občas upraveny nebo aktualizovány na základě našeho uvážení. Neneseme odpovědnost za následky způsobené absencí takovéto úpravy nebo aktualizace.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Neneseme žádnou odpovědnost a žádným způsobem se nezaručujeme za obsah webů třetích stran. Nejsme právně odpovědní za poškození, včetně přímého a nepřímého poškození jako je ztráta dobrého jména nebo podnikání, ztráta příjmů nebo zisku nebo jakoukoliv stížnost, nárok, soudní řízení, výdaje a výlohy plynoucí nebo související s použitím webů třetích stran. Žádným způsobem nezaručujeme, že obsah těchto webů třetích stran je v souladu s právem na ochranu duševního a/nebo průmyslového vlastnictví třetích stran.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Veškeré spory vzniklé nebo související s použitím našich webových stránek a veškeré spory vzniklé nebo související s přijetím, výkladem nebo dodržováním těchto Právních podmínek nechť jsou předloženy výlučné jurisdikci příslušných soudů v Paříži, které uplatní české právo, s výjimkou pravidel mezinárodního práva soukromého.

Používání souborů cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou stahovány vaším počítačem, příp. jiným zařízením, při návštěvě webových stránek.

Funkční soubory cookies

Funkční soubory cookies jsou nezbytné pro použití našich webových stránek, uloženy mimo jiné uživatelské preference, a nejsou sdíleny s třetími stranami.

Analytické soubory cookies

Tyto soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a poskytnout nám informace o tom, jak je uživatelé používají, jaký je počet návštěvníků, poskytují informace o délce času stráveného učivateli na webových stránkách. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookies jsou souhrnné a tudíž anonymní.

Správa souborů cookies

Můžete změnit nastavení vašeho počítače a tak smazat a blokovat soubory cookies. Návod naleznete na stránkách www.allaboutcookies.org.