Právní podmínky1

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

The website www.vmzinc.cz is edited by VM Building Solutions.

Editor

VM Building Solutions SAS
Tour Altais
3 place Aimé Césaire
93100 Montreuil
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Design of the website

Agence Brocelia
32, rue de Ponthieu, 75008 PARIS
Tél : 01 42 86 63 00

Hosting

Action Web
15, rue de Fontenay, 92140 Clamart, France
Tel : +33 (0)141 906 100 - http://www.actionweb.fr/

Intellectual property rights

All contents of this site, texts, photos, logos, technical drawings, are protected by intellectual and industrial rights laws. The reproduction of any document published on the site is authorised only when it is to be used exclusively for personal and private information. Any reproduction and any use of copies made for other purposes are strictly forbidden.

Credits

Photos, illustrations : VM Building Solutions
Technical details done by technical department : VM Building Solutions

Use of VM Building Solutions trademarks

Verbal and visuals trademarks (logos, figuratives marks) VM Building Solutions® / VMZINC® / QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® / ADEKA® / PRO-ZINC® / MOZAIK® / AZENGAR® / INTEGRA® are protected. Their use without any written authorization from VM Building Solutions for any purpose (especially for commercial purposes) is forbidden at the risk of criminal and civil proceedings. For any use, please contact us (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Content of the website

The contents of this site are for information only. VM Building Solutions cannot be held accountable for any damages incurred through correct or incorrect use or interpretation of the information in this site.

This information can be corrected or updated at any time at our discretion. We cannot be held accountable for any consequences that might be related to lack of knowledge of these corrections or updates.

This site provides links to partner sites. We are not accountable for the contents of these sites nor do we vouch for their contents. We do not guarantee that these sites respect intellectual or industrial property rights held by third parties.

 

 

Kdo jsme?

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů reguluje zpracování osobních údajů společností VM Building Solutions, která má sídlo na adrese 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 12B, a číslo společnosti BTW BE0631.891.256. Společnost VM Building Solutions je součástí skupiny Fedrus International Group, která má sídlo na adrese Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, a číslo společnosti BTW BE0630.779.617 a kontaktní adresu: *@*.com.

 

VM Building Solutions a Fedrus International Group (společnost) se zavázaly k ochraně Vašich osobních údajů. Pro účel platných zákonů o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), (dále jako GDPR) je společnost při zpracování Vašich osobních údajů správcem osobních údajů. Naše oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak zpracujeme Vaše osobní údaje, včetně situace, kdy používáte naši webovou stránku a komunikujete s námi e-mailem, poštou, telefonicky nebo jinými prostředky, např. při žádosti o vzorky nebo při odeslání objednávky. Máte-li jakékoli dotazy k našemu oznámení o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás prosím.

 

 

Jaké údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje, které od Vás sbíráme na webové stránce, jsou omezeny tak, aby dokázaly odpovědět na Vaše otázky, a také se používají k odesílání technických aktualizací, aktualizací výrobků a událostem v odvětví. Osobní informace mohou zahrnout následující:

- Váš titul, křesní jméno a příjmení.

- Vaše pracovní e-mailovou adresu (u některých osob, např. vlastníků domů, svépomocných stavitelů atd. se může jednat o domácí e-mailovou adresu - pokud ji chcete zadat)

- Vaše profese

- Váš kontakt a marketingové preference

- Další informace mimo výše uvedených, neukládáme žádné další osobní údaje.

 

Poté, co odešlete objednávku, nebo po školení můžeme zpracovat následující údaje:

- osobní údaje nebo podrobnosti o společnosti;

- kontaktní údaje;

- finanční informace, jako je bankovní účet, transakce a faktury;

- přehled objednávek;

- profese nebo vzdělání/navazující školení;

- kontakt a marketingové preference;

- hlavní distributor;

 

 

K čemu se údaje používají?

 

Na naší webové stránce žádáme o souhlas se zpracováním Vašich údajů, když vyplňujete formulář ke stažení anebo žádosti o technické informace, technické nákresy, literaturu, vzorky atd. Také žádáme o souhlas se zařazením na seznam adres. Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom Vás informovali o aktuálních technických informacích, výrobcích, literatuře a je-li to vhodné o případových studiích.

 

Také příležitostně pořádáme regionální architektonické akce nebo školení, kterých byste mohli chtít zúčastnit. Vaše e-mailové adresy se používají k pozvánkám na uvedené akce. Komerční pošta, zpravodaje a pozvánky na akce, které Vám mohou být zaslány, lze zpracovat podle zásad souhlasu nebo u stávajících zákazníků na základě zásady legitimního zájmu.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat. Kdykoli můžete odvolat přijímání našich informací uplatněním svých práv zrušení odběru při odeslání nebo tím, že se na nás obrátíte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Informace můžeme také používat k vytvoření statistik o návštěvnosti naší stránky, abychom vylepšili její obsah podle Vašeho profilu.

 

Společnost nepoužije Vaše osobní údaje k zasílání zpravodajů, literatury nebo dalších markentingových informací poštou (pokud o to výslovně nepožádáte). Vaše osobní údaje také nepoužijeme k provádění telefonických marketingových kampaní. Jakýkoli telefonický kontakt se bude vztahovat k projektu, technickému šetření, CPD semináři nebo technické či produktové aktualizaci. Primárně se na Vás obrátíme e-mailem. Pokud nechcete, aby Vás společnost v budoucnosti znovu kontaktovala, můžete ZRUŠIT ODBĚR zde na nebo na naší webové stránce, https://www.vmzinc.be/nl/juridische-info.html

 

 

Přenos osobních údajů

 

Osobní údaje, které vlastníme, je možné přenášet v rámci společnosti čistě pro účely využití nástrojů skupiny pro správu databází. Například aktualizace o produktech či pozvánky na architektonické akce lze poslat prostřednictvím platformy, která se nachází ve Francii. To je jediný důvod, proč budou údaje přeneseny a vždy zůstanou ve společnosti.

 

S Vašimi údaji nebudeme obchodovat, neprodáme je, nepronajmeme ani nepostoupíme třetím stranám s výjimkou pečlivě vybraných zpracovatelů společnosti, kteří nám pomáhají při uplatňování našich povinností, coby webového obchodu, naší online ICT platformy, zpracování plateb, účetnictví, softwaru pro zveřejňování a zálohovacích služeb.

 

Ve vzácných případech se může stát, že společnost musí Vaše osobní údaje poskytnout v důsledku soudního příkazu nebo proto, aby splnila jiné závazné zákony anebo předpisy. Společnost vynaloží přiměřené úsilí, aby Vám tuto situaci oznámila předem, pokud to nebude omezeno zákonem.

 

Období uchování

 

Údaje spojené formuláři vyplněnými na naší stránce budou uchovány maximálně 24 měsíců, pokud nezačne obchodní vztah mezi Vámi a společností nebo se nerozhodnete uplatnit svá práva na zrušení odběru.

Společnost osobní údaje uloží a zpracovává po dobu nutnou pro účel zpracování, legální povinnosti a pro smluvní vztah mezi společností a subjektem údajů.

 

Bezpečnostní opatření

Společnost vytvořila bezpečnostní opatření, která byla upravena na technologické a organizační úrovni, aby u osobních údajů zamezila jejich zničení, ztrátě, padělání, úpravám, zakázanému přístupu nebo mylnému poskytnutí třetím stranám, stejně jako dalšímu zakázanému zpracování těchto údajů.

Za žádných okolností nemůže být společnost odpovědná za přímé či nepřímé ztráty plynoucí z nesprávného nebo nezákonného použití Vašich osobních údajů třetí stranou.

Musíte vždy dodržovat bezpečnostní pokyny, mezi které patří zamezení veškerého zakázaného přístupu k Vašim přihlašovacím údajům a heslu. Jste výhradně odpovědní za činnost vykonanou na webové stránce ve Vašem počítači, IP adrese a s Vašimi identifikačními údaji, stejně jako za zachování mlčenlivosti jako takové.

 

Práva subjektů údajů

Na základě GDPR máte právo podat stížnost úřadům pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že společnost přestoupila při zpracování Vašich údajů GDPR.

Právo na přístup

Jedinci mají právo na přístup ke svým osobním údajům (společně označované jako přístup subjektu).

Jedinci mohou o přístup subjektu požádat ústně nebo písemně.

Společnosti mají jeden měsíc na vyřízení požadavku

Společnosti nemohou ve většině případů účtovat poplatek za vyřízení požadavku.

 

2. Právo na opravu

GDPR obsahuje právo jedinců na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů, pokud nejsou úplné.

Jedinec může požádat o opravu ústně nebo písemně.

Společnost má jeden kalendářní měsíc na vyřízení požadavku

 

3. Právo na vymazání

GDPR zavádí právo jedinců na vymazání osobních údajů

Právo na vymazání je známé také jako „právo být zapomenut“

Jednotlivci mohou požádat o vymazání ústně nebo písemně.

Společnost má jeden měsíc na vyřízení požadavku

Právo není absolutní a platí pouze za určitých okolností.

Toto právo není jediným způsobem, kterým Vám GDPR dává právo zvážit, zda vymazat osobní údaje

 

4. Právo na omezení zpracování

Jedinci mají právo požádat o omezení či utajení svých osobních údajů.

Nejedná se o absolutní právo a platí pouze za určitých okolností.

Pokud je zpracování omezeno, budete moci osobní údaje ukládat, ale ne používat

Jedinec může požádat o omezení ústně nebo písemně

Máte jeden měsíc na vyřízení požadavku

Toto právo se úzce pojí s právem na opravu (článek 16) a právem vznést námitku (článek 21).

 

 

5. Právo vznést námitku

GDPR dává jedincům právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za určitých okolností.

Jedinci mají absolutní právo zastavit používání svých osobních údajů pro přímý marketing.

V ostatních případech, ve kterých platí právo vznést námitku, může společnost pokračovat se zpracováním, pokud může prokázat, že má pádný důvod tak učinit.

Společnost musí jedince informovat o jejich právu vznést námitku.

Jedinec může vznést námitku ústně nebo písemně

Společnost má jeden kalendářní měsíc na vyřízení námitky

 

6. Práva spojená s automatizovaným rozhodováním a profilováním

GDPR má ustanovení o

GDPR má ustanovení o

automatizovaném rozhodování jedinců (rozhodování výhradně automatizovanými prostředky bez lidského zapojení);

profilování (automatizované zpracování osobních údajů k vyhodnocení konkrétních záležitostí o jedinci). Profilování může být součástí automatizovaného rozhodování

GDPR platí pro veškeré automatizované rozhodování jedinců a profilování

Článek 22 GDPR má další zásady o ochraně jedinců, pokud společnost provádí výhradně automatizované rozhodování, která na ně má legální nebo podobně významné dopady

Společnost může provádět tento typ rozhodování pouze v případech, kdy je rozhodnutí

nezbytné pro záznam nebo plnění smlouvy; nebo

pověřené zákony Unie nebo členského státu, které platí pro správce; nebo

na základě výslovného souhlasu jedince.

 

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, které vlastní společnost, prostřednictvím:

Telefon:           +33 (0)1 49 72 41 41

Email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pošta:  ** VM Building Solutions SAS Les Merciriales Tour du Ponant 40, rue Jean Jaurès 93176 Bagnolet Cedex

 Společnost musí tyto informace poskytnout do 1 měsíce. 

 

Změny

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Doporučujeme Vám, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně opakovaně přečetli, zda neobsahuje změny.

 

Nejnovější verze: 1. 10. 2019

 

Zásady o souborech cookie

 

Tyto zásady o souborech cookie Vám poskytne informace o souborech cookie na této webové stránce od společností VM Building Solutions, která má sídlo na adrese 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 12B, a číslo společnosti BTW BE0631.891.256. Společnost VM Building Solutions je součástí skupiny Fedrus International Group (dále jako společnost), která má sídlo na adrese Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, a číslo společnosti BTW BE0630.779.617 a kontaktní adresu: *@*.com.

Na webové stránce používáme různé soubory cookie, které zlepšují interaktivitu webové stránky a našich služeb.

 

Co je soubor cookie

Soubory cookie jsou malé kousky datových nebo textových souborů, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače. Soubory cookie mají různé účely: například existují technické soubory cookie (například nastavení jazyka), soubory cookie z relace (dočasné soubory cookie) a stopovací soubory cookie (soubory cookie sledující a zaznamenávající Vaše chování na webové stránce, aby byla schopna uživatelům nabídnout lepší zkušenosti).

Soubor cookie obsahuje jedinečný kód, který umožní rozeznání Vašeho prohlížeče během návštěvy webové stránky nebo zlepšit Vaše uživatelské zkušenosti během opakovaných návštěv platformy.

Soubory cookie může uložit server webové stránky, kterou navštívíte nebo partner, se kterým webová stránka spolupracuje. Server webové stránky může načíst soubory cookie pouze pokud je sám uloží. Nemá přístup k dalším informacím, které jsou uloženy ve Vašem počítači nebo mobilním přístroji.

Obsah souboru cookie obvykle tvoří jméno služby, která soubor cookie uložila, datum uplynutí platnosti a jedinečný numerický kód.

Soubory cookie obecně usnadňují a zrychlují komunikaci mezi uživateli a webovou stránkou a pomáhají uživatelům procházet různé části webové stránky. Soubory cookie lze také použít k personalizaci obsahu webové stránky podle uživatele.

Další informace o typech souborů cookie můžete najít na adrese www.allaboutcookies.org.

 

Společnost používá následující soubory cookie:


1.    Nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou zásadní pro návštěvu naší webové stránky a k používání jejích konkrétních částí.  Tyto soubory cookie Vám například dovolí procházet různé části webové stránky nebo vyplňovat formuláře a účastnit se diskuzí na naší platformě. Pokud tyto soubory cookie odmítnete, určité části webové stránky nebudou moci pracovat nebo nebudou pracovat optimálně.


2.    Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie jsou soubory cookie, které ulehčují a pomáhají s fungováním naší webové stránky našim uživatelům a zajišťují, že se Vám dostane personalizovanějšího procházení.  Webová stránka používá například registraci nebo zpravodaj. Tyto soubory cookie lze také používat k rozpoznání, zda jste naši webovou stránku navštívili znovu a uložit Vaše registrační údaje nebo zapamatovat Vaše preference, které jste na webové stránce uvedli.


3.    Soubory cookie třetí strany

Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie zlepšují naši webovou stránku tím, že nám poskytují informace o způsobu, kterým návštěvníci komunikují, jako je počet návštěvníků, zobrazené stránky, délka návštěvy, poskytovatel internetových služeb, IP adresa, den a hodina návštěvy. Tyto soubory cookie nesbírají žádné identifikační údaje. Všechny tyto informace jsou souhrnnými výsledky a jsou anonymní.

 

Cookie

Použití

Období uchování

_ga

 

Google analytics

 

26 mois

_gat

 

 

26 mois

_gid

 

 

26 mois

d4dad6935f632ac35975e3001dc7bbe8

Cookie de session Joomla

Session

hasConsent

 

Confirme le consentement du dépôt de cookies

 

12 mois

 

Soubory cookie zlepšují interaktivitu webové stránky

Webová stránka se spoléhá na určitý počet služeb navržených třetími stránkami, jako jsou tlačítka pro sdílení (Facebook, LinkedIn, Google plus, Pinterest). Tyto funkce používají soubory cookie třetích stran přímo uložené těmito službami.

 

Cookie

Použití

Období uchování

url_back

 

Rediriger l’utilisateur vers la bonne page après connexion

Session

 

 

 

 

 

Správa souborů cookie

Během Vaší první návštěvy naší webové stránky budete vyzváni, abyste akceptovali různé typy souborů cookie. Soubory cookie můžete povolit nebo zamítnout podle jejich kategorií. Vždycky můžete změnit nastavení souborů cookie u své webové stránky pomocí odkazu v dolní části naší webové stránky a tím svoje povolení odvolat.

Můžete odmítnout instalaci souborů cookie během první návštěvy webové stránky zaškrtnutím „Refuse cookies“ v nabízeném vyskakovacím okně.

Můžete odmítnout instalaci souborů cookie v nastavení Vašeho prohlížeče. Vypnutí souborů cookie znamená, že nebudete moci nadále využívat určité funkce webové stránky. Na následující webové stránce můžete najít informace o tom, jak odmítnout soubory cookie u nejpoužívanějších prohlížečů: http://www.aboutcookies.org/.


Také můžete kdykoli odstranit již nainstalované soubory cookie z Vašeho počítače nebo mobilního přístroje.

Budete-li chtít používat webovou stránku bez jakýchkoli omezení, zkontrolujte si, zda jsou soubory cookie zapnuty ve Vašem prohlížeči. Abyste soubory cookie zapnuli, proveďte následující:

Prohlížeč – Microsoft Internet Explorer

V prohlížeči Internet Explorer klikněte na „Internet options“ v nabídce „Extra“.

Na záložce „Privacy“ přesuňte posuvník nastavení na „low“ nebo „accept all cookies“ (nastavení vyšší než „medium“ vypne soubory cookie).

Klikněte na „OK“.

 

Prohlížeč - Mozilla Firefox

Klikněte na „Firefox“ v levém horním rohu Vašeho prohlížeče a potom klikněte na „Options“.

V záložce „Privacy“ ověřte, že není zatržena možnost „Let websites know that I do not wish to be followed“.

Klikněte na „OK“.

 

Prohlížeč - Google Chrome

Klikněte na „Extra“ v horní části Vašeho prohlížeče a vyberte „Options“.

Klikněte na záložku „Under the Hood“, vyhledejte část „Privacy“ a vyberte tlačítko „Content settings“.

Vyberte „Allow local data to be set“.

 

Prohlížeč - Safari

Klikněte na piktogram „Cog“ v horní části Vašeho prohlížeče a vyberte možnost „Preference“.

Klikněte na „Security“, zaškrtněte možnost uvádějící: „Block cookies from third parties and advertisement cookies“.

Klikněte na „Save“.   

 

Nejnovější verze: 1. 10. 2019

 

Subscription to newsletters

The sending service of our information is a personal data treatment managed by VM Building Solutions.

Subject of data treatment

The treatment is done for the management of the sending of newsletters and information emailings from VM Building Solutions.

It allows VM Building Solutions :

The management of the subscription ; 

Statistics links to the action.

Treated data

Email address

Date of of registration,

Statistics link to the action.

 

Source of the data

The data come from the registration with an email address from a visitor who wishes receiving the newsletter, given in the subscribing field on the homepage of the vmzinc.cz.

 

Mandatory nature of the data collection

The data collection of the email address is mandatory for the sending of the newsletter or emailings

Committed people

The treatment of data are only for people who want to register on vmzinc.cz to receive the newsletter or the emailings of VM Building Solutions.

 

Recipient of the data

The communication department (webmaster) of VM Building Solutions is recipient of those data. The routeur of newsletter and emailings, the company mailjet, is only complying with the GDPR.

 

Transfert of data outside UE

No transfer of your data out of the European Union is done.

 

Retention period

VM Building Solutions keeps the email address until the person unsubscribes, either with the unsubscribing link integrated to the newsletters/emailings, or by contacting Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..