composite

Composite

 

Composite je kompozitní  panel složený ze dvou titanzinkových plechů o tloušťce 0,5 mm termicky svařených navzájem polyethylenovým jádrem bohatým na minerály pro dosažení odolnosti vůči ohni. Composite panel je vyráběný certifikovanou a testovanou výrobní metodou firmy Alcoa Architecture Products.

Spojením kvality, estetického vzhledu a dlouhé životnosti se stabilitou  Composite nabízí jedinečné architektonické možnosti využití při tvorbě fasád a závěsných zdí.

composite tcheque


Vlastnosti panelů

Maximální délka 1000 mm (*)
Standardní délka 2000 mm – 3000 – 4000 mm
Délka na objednávku Do 6000 mm
Povrchové provedení předzvětralý QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC®
Tloušťka plechu 0.5 mm
Jádro Polyetylen bohatý na minerály (FR) (Protipožární zábrana)
Celková tloušťka 4 mm
Moment setrvačnosti 0.39 cm 4/m
Hustota směsi 12 kg/m2
Koeficient dilatace 2,2 mm při 100°C

(*) 1250 mm na objednávku s tloušťkou plechu 0,70 mm pouze v QUARTZ-ZINC®  \* Povrchová provedení : předzvětralý QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC®

 

 
Technicité
  • Výjimečná rovnost a pevnost, snadná údržba

Technicité
  • Exklusivně velké rozměry

Discrete
  • Stabilita

Discrete
  • Dokonalé přizpůsobení tvaru budovy

Discrete
  • Estetický vzhled v provedení QUARTZ-ZINC® a ANTHRA-ZINC®

Ventilovaný obklad

Panely Composite se montují na podklad pro ventilované fasády.

Upevnění je možné pomocí nýtů / šroubů na desky, které jsou součástí kazety.
 

Závěsné fasády

Projekt je třeba konzultovat s výrobcem závěsných fasád.
 

Instalační firmy

Firma provádějící instalaci musí mít odborné znalosti a zkušenosti a být obeznámena se stavbou fasád stejně jako s prací s kompositními panely. Použití panelů musí odpovídat oblastem a jejich klimatickým podmínkám.
 

Doporučení pro skladování

Panely Composite musejí být skladovány na originálních paletách na suché podlaze v krytých a řádně větraných prostorech. Panely jsou dodávány s ochrannou vrstvou na vnější straně, která zabraňuje poškození během instalace. Tato vrstva musí být odstraněna 90 dní po instalaci.

Ventilace

Ventilace zadní strany panelů musí být zajištěna vzduchovou mezerou min. 2 cm mezi izolací a panelem Composite nebo mezi zdivem a panelem. Vstup do vzduchové mezery je zajištěn perforací na základně panelu a dělícím spojem.

Nosná konstrukce

Instalace na rovný a svislý povrch omítnutého zdiva nebo na beton u nové nebo rekonstruované stavby. Vzduchotěsnost závisí na podkladové zdi.

1)Systém upevněný nýty nebo šrouby:

 

Systém obkladů Composite se upevňuje nýty nebo šrouby na nosnou konstrukci z hliníkových profilů, které jsou připevněné ke stavbě pomocí nastavitelných úhelníků.

Mezi budovu a obklad se často aplikuje doplňková izolace: v takovém případě se ventilace izolace zajišťuje vzduchovým prostorem 2 cm mezi izolační vrstvou a zadní stranou panelu.

Při instalaci je  nezbytné brát v úvahu dilataci panelu jak v prostoru, tak mezi jednotlivými panely.
  panels


2) Kazety

Kazetový systém Composite je obklad fasády z panelů Composite vytvořených z kazet, které se zavěšují na nosnou konstrukci z hliníkových profilů. Tyto prvky jsou upevněné ke stavbě pomocí nastavitelných úhelníků. Mezi budovu a obklad se často instaluje doplňková izolace: v takovém případě se ventilace izolace zajišťuje vzduchovým prostorem 2 cm mezi izolační vrstvou a zadní stranou panelu.

Dva různé způsoby instalace : instalace vertikálně či horizontálně.

Vertikálně:

 

Drážka se vloží do svislé lišty nosné konstrukce.

 

Samořezný šroub HC8-TL umístěný v drážce umožňuje předběžné polohování osy během montáže kazet a nastavení zarovnání spoje mezi prvky. Přišroubujeme drážku k podkladu. Kazety lze spojovat i demontovat v rozmezí od 10 do 20 mm.
  vertical cassette
 

 

Horizontálně:

Upevňovací lišty se připevňují ke kazetám pomocí šroubů.

Montáž kazet se provádí zdola nahoru. Kazety v horní řadě se instalují poté, co byla namontována spojovací lišta na společný podklad.

Instalace první řady kazet se provádí pomocí výchozí upevňovací lišty.

  horizontal cassette

 

Více informací naleznete VMZINC.


3