single lock standing seam

Falcovaná fasáda


Co je Falcovaná fasáda

Falcovaná fasáda je systém odvětrávané fasády opláštěné jednoduchou úhlovou (obr.1.) nebo dvojitou stojatou drážkou (obr.2).
 
 

 

Systém jednoduché stojaté drážky je používán pro fasádní aplikace, instalace systému je provedena spojováním jednotlivých kusů drážkováním po celé jejich délce, čímž docílíme pravidelného vzhledu a těsného spojení dílů. Tento systém je vhodný pro pokládku na velké plochy a pro pokládku v regionech s nepříznivými klimatickými podmínkami, tj. se silným deštěm a sněžením, silným větrem. Pokládka může být horizontální i vertikální.


 


Povrchová provedení: předzvětralý titanzinek  QUARTZ-ZINC® , ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®

 
Tloušťka 0,8 mm
Rozteče po položení 430 mm (r.š. 500) – 330 mm (r.š.400)
Délka max 4000 mm

Výhody:
 
Simplicité de pose Elegantní a sjednocený vzhled
Discrete Vertikální i horizontální pokládka
Technicité Diskrétnost spojů – výška spoje drážky pouze 25 mm
Simplicité de pose Jednoduchá a rychlá instalace profilovacím a drážkovacím strojem
Horizontální i vertikální opláštění budov
Skružované okraje střech, podhledy
Fasády kancelářských či obytných budov

 
  • Sklon 60° až 90°
  • Pokládka v pásech dlouhých do 4 m

Typ budov
Novostavby i rekonstruované objekty.

Typ fasád
Klade se na podpůrnou konstrukci ze dřeva nebo kovu. Mezi profilem a izolací je třeba ponechat vzduchovou mezeru – dle stavebních předpisů.

Klima
Jakékoliv

Použitelný podklad
Podklad musí být
  • Souvislý a pevný z podklad z masivního dřeva (5 <7) nebo průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva (dle specifikací výrobce)
  • Bez výčnělků, které by mohly poškodit krytinu

Instalace se provádí pomocí pevných a pohyblivých příponek z nerezové oceli 0,4 mm (typu VMZINC).

Profilování typu 1. Možnost falcovat na jednoduchou drážku. Klade se v pásech dlouhých až 4 m. - bind.

Strojní či manuální profilování a falcování (drážkování).
Hotový profil: výška 25 mm, šíře 5 mm při falcování na dvojitou drážku a 10 mm na jednoduchou (L) drážku.

Specifické případy kladení v podhledu
Pro delší životnost a vyšší odolnost vůči dotváření materiálu je třeba omezit rozvinutou šíři na 400 mm a délku na 2 běžné metry (vyšší frekvence příponek).

Pro více Informací kontaktujte VMZINC CZ.


3