Mozaik

Mozaik

Přeskočit animaci

Mozaik je řada modulárních titanzinkových panelů pro provětrávaný obklad,

který se skládá ze čtvercových nebo obdélníkových modulů estetického vzhledu. Spojité spáry zajišťují dokonalou návaznost panelů a čístou linii fasády.

alt
 

Výhody :

  • 8 rozměrů, 2 tvary a 5 povrchových úprav pro četné kombinace
  • Čistota linií a nepřetržitost spar
  • Optimalizovaný způsob montáže
  • Ukončovací panely možné upravit při instalaci
  • Bez použití speciálního nářadí

Vzhled
 

Představte si prostředí minerálů tvořené materiálem s jedinečnou estetikou. Vyrobeno z titanzinku, ušlechtilého, přírodního a trvanlivého materiálu.

Mozaik je k dispozici v pěti barevných provedeních povrchu:

QUARTZ-ZINC
QUARTZ-ZINC
ANTHRA-ZINC
ANTHRA-ZINC
PIGMENTO zelená
PIGMENTO zelená
PIGMENTO červená
PIGMENTO červená
PIGMENTO modrá
PIGMENTO modrá
Pigmento brun
Pigmento brun
QUARTZ-ZINC
  • QUARTZ-ZINC
  • Více...

Formáty a uspořádání
 

Různé formáty pro různé kombinace :

  • 2 tvary (čtverec a obdélník)
  • široká paleta standardních rozměrů

 

format

Formát 450 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1800 mm 2400 mm
450 mm format tab 1   format tab 2   format tab 2  
600 mm   format tab 1   format tab 2   format tab 2
900 mm     alt   alt  

Cena za m² je nižší pro větší výrobní série. Ohledně nestandardních rozměrů se prosím obraťte na tým VMZINC.


Uspořádání
 

Četné kombinace panelů.

Zarovnané spáry

joints 1

Posunuté spáry

joints 2

Katalog prvků

figure catal

1.Vnitřní úhel

2.Vnější úhel

3.Svorkový pás

4.Ochranná podpěra

5.Úpatí ventilovaného obkladu Krycí lišta - ventilace

6.Konzola

7.Hliníková výztuha

8.Ostění

9.Parapetní sada

10.Svorka


descriptif
 
Technické charakteristiky
Povrchová provedení: QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC, PIGMENTO
Rozměry
v mm
Osová výška Osová délka
450 mm 450 mm 900 mm 1800 mm
600 mm 600 mm 1200 mm 2400 mm
900 mm 900 mm 1800 mm  
Hloubka panelu 40 mm
Délka spáry 15 mm
Tloušťka plechu 1 mm
Upevnění Samořezný šroub 5,5 mm, CA: 5 mm minimálně.

 


Pro výpočet valstností materiálu uveďte tyto parametry :

Format Jednotný povrch Jednotková hmotnost v kg Zatížení na m²
450 X 450 mm 0,2 2,52 12,46
Počet šroubů /m² Běžná délka lišty /m² Zatížení/m² kazety +
hliníková konstrukce
9,9 2,42 15,4

Aspect

 

Tato rubrika vám umožní stáhnout jednotlivé textury systému Mozaik (formát JPG), abyste mohli vytvořit vlastní vzor s realistickým vzhledem.

Můžete si také zvolit a rychle zobrazit vzhled své fasády obložené Mozaik

Trame/texture Trame/texture Trame/texture Trame/texture
 
Download Ke stažení

Stáhnout šablony a textury (ve formátu .zip)

Download Ke stažení

Stáhnout textury / soubory 2D a 3D (ve formátu .zip)

 

VMZINC nabízí :

- soubor «Mozaik 2D» obsahující katalog objektů CAO použitelných přímo pro provedení modelu 2D fasády.

- soubor «Mozaik 3D» obsahující katalog objektů CAO doplněných 5 vzhledy VMZINC použitelných přímo pro provedení modelu 3D a realistického zobrazení takto složených fasád.

Download Ke stažení

Stáhnout šablony a textury (ve formátu .zip)

Download Ke stažení

Stáhnout textury / soubory 2D a 3D (ve formátu .zip)

 

Povolené hodnoty při normálním větru v Pa

  Osová délka
450 600 900 1200 1800 2400
Vzdálenost mezi podpěrami 450 600 900 600 600 900 600
450 2083   1670   1670   1523
600   1680   1433 1361 880 1233
900     916   972 833  

 


Hodnota destrukce odpovídající koeficientu bezpečnosti 3

 

 

 

Postupné kroky montáže systému

Etapes

Viz etapy

Etapa 11/3

Etapes

Příprava podkladu

Zavedení lišt a úhelníků se připraví nákresem (laserem nebo šňůrou) a musí odpovídat modelu vytvořenému architektem.

Následující etapa

Etapa 12/3

Etapes

Příprava podkladu

Hliníkový rošt se připraví dle nákresu. Konstrukce z hliníkových profilů Omega nebo T se upevní svisle na úhelníky. Důležitá je přesnost zarovnání konstrukce, kvůli rovnosti fasády.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 13/3

Etapes

Příprava podkladu

Délka upevňovacích úhelníků je dána tloušťkou izolace. Hloubku konstrukce zajišťuje vzduchová lamela s minimální šířkou nutnou pro ventilaci obkladu.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 2 1/2

Etapes

Dokončení základu

Dokončení základu na úpatí obkladu se skládá ze dvou prvků: Perforovaného profilu VMZINC, který zajišťuje vložení vzduchové lamely, na kterou se upevní první profil.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 22/2

Etapes

Dokončení základu

Je důležité sledovat vodorovné zarovnání prvního profilu ukončení základu.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 31/6

Etapes

Rychlá a snadná montáž

Kazety se montují zdola nahoru a zleva doprava a zároveň se samy zarovnávají, což umožňuje optimální usazení a polohu.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 32/6

Etapes

Rychlá a snadná montáž

Upevnit kazety na profily Omega samořeznými šrouby.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 33/6

Etapes

Rychlá a snadná montáž

Kontrolovat úroveň okolo všech 5 řad, aby se zachovalo perfektní vodorovné vyrovnání panelů.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 34/6

Etapes

Rychlá a snadná montáž

Opakovat předchozí úkony až do dosažení požadované výšky. Běžně lze dosáhnout průměrné pokládky 30m²/ muž/ den.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 35/6

Etapes

Rychlá a snadná montáž

Velmi ekonomická instalace díky optimalizovanému usazení. Mozaik je jedinečná svou rychlostí instalace.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 36/6

Etapes

Rychlá a snadná montáž

Odstranit ochrannou nálepku postupným pravidelným tahem.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 41/2

Etapes

Řada s vyčištěnými liniemi

Dokončená zed.

Předchozí etapa Následující etapa

Etapa 42/2

Etapes

Řada s vyčištěnými liniemi

Pokračování spojování, až se pokryje design celé fasády s vyčištěnými liniemi.

Předchozí etapa Následující etapa