single lock standing seam

Sinus panel

 

Sinus panel je systém opláštění fasád kladený na podpůrnou dřevěnou či kovovou konstrukci. Průřez má tvar sinusoidy, která dodává fasádě dynamický vzhled a osobitý reliéf. Instalace tohoto samonosného systému využívá tradiční techniky obkládání fasád plechem, je rychlá a jednoduchá. U panelu Sinus má architekt možnost výběru optimálního rozměru vlny(18/76, 25/115 nebo 43/180), volbu vertikálního nebo horizontálního kladení a možnost volby povrchové úpravy.

 

Povrchové provedení: předzvětralý  QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® , PIGMENTO®

 
Tloušťka plechu 0,8 nebo 1 mm
Délka 1,8 – 6 m
Vyráběné rozměry 18/76 25/115 43/180
Délka vlny 76 mm 115 mm 180 mm
Hloubka vlny 18 mm 25 mm 43 mm
Užitná šíře 836 mm 805 mm 720 mm
Hmotnost na 1m2:
0,8 mm 6,9 kg 7,2 kg 7,6 kg
1,0 mm 8,7 kg 9 kg 9,5 kg
Poloměr zakřivení fasády(podélně) 15 m 30 m 40 m

 

Výhody
 
Discrete Vysoce estetický dojem
Technicité Velké množství kombinací
Technicité Různé délky vln (18/76;25/115;43/180)
Technicité Jednoduchá a rychlá instalace
Vhodný pro opláštění vertikálních zdí.

Typ budov
Novostavby i rekonstruované objekty.

Typ fasády
Všechny typy: obloukové, konkávní, konvexní, kónické atd.

Nosná konstrukce
Horizontální nebo vertikální kladení přímo na dřevěnou či kovovou konstrukci(rošt) s ponecháním větrací vzduchové mezery mezi izolací a profilem (dvouplášťová fasáda). Podklad musí být : 

 
  • Pevný a průběžný s minimálně třemi podporami u každého panelu
  • Dřevěný nebo kovový (pozinkovaná ocel, hliník)
  • Rozměrově v souladu s tabulkami odolnosti vůči zatížení větrem
  • Bez výčnělků, které by mohly poškodit panel
  • Odpovídající doporučením pro pokládku

Klima:
V otázkách zatížení větrem je normové zatížení počítáno dle ČSN 730035(Zatížení stavebních konstrukcí). Bere v úvahu specifika lokality, umístění stavby a její výšku. Hodnoty tlaku a vztlaku působícího na fasádu jsou srovnávány s charakteristickými hodnotami zatížení pro každý jednotlivý panel. Tabulky s charakteristickými hodnotami je možno získat na vyžádání u VMZINC®.
V klimatických podmínkách s velkým kolísáním teplot je maximální délka panelů 4 m. 

 

Upevnění se provádí v linii každé podpěry v prohlubni vlny dle jejího profilu.

Řešení dilatace

  • Vertikální kladení - pevná zóna nahoře (maximální připevněná délka 3 m). Dilatující část dole.
  • Horizontální kladení – pevná zóna uprostřed (maximální připevněná délka 3 m). Dilatující část na obou koncích.
Vytvoření pevných bodů navrtáním. Vytvoření pohyblivých bodů předvrtáním Sinus panelů s tím, že předvrtaný otvor musí mít průměr o 3 mm větší, než je průměr šroubů v pohybující se části.
 
  Vrtací schopnost Doporučené rozměry
(mm)
Existující šrouby VMZINC
Dřevěná konstrukce až 2,25 mm 6,5 x 50 Nerezové vruty
SXW – L12 – S16 – 6,5 x 50
Kovová konstrukce 3 mm 5,5 x 22 Nerezové závrtné šrouby
3/4 – L12 – S16 – 5,5 x 22
Šrouby ke spojování profilů 2 mm 5,5 x 22 Nerezové vruty
L2 – L12 – S14 – 5,5 x 22

 

Pro více Informací kontaktujte VMZINC CZ.


Download 2D details:

plan
3