VMZ single lock standing seam

VMZ Sinus panel

 

VMZ Sinus panel je systém opláštění fasád kladený na podpůrnou dřevěnou či kovovou konstrukci. Průřez má tvar sinusoidy, která dodává fasádě dynamický vzhled a osobitý reliéf. Instalace tohoto samonosného systému využívá tradiční techniky obkládání fasád plechem, je rychlá a jednoduchá. U panelu Sinus má architekt možnost výběru optimálního rozměru vlny(18/76, 25/115 nebo 43/180), volbu vertikálního nebo horizontálního kladení a možnost volby povrchové úpravy.

 

Povrchové provedení: předzvětralý  QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® , PIGMENTO®

 
Tloušťka plechu 0,8 nebo 1 mm
Délka 1,8 – 6 m
Vyráběné rozměry 18/76 25/115 43/180
Délka vlny 76 mm 115 mm 180 mm
Hloubka vlny 18 mm 25 mm 43 mm
Užitná šíře 836 mm 805 mm 720 mm
Hmotnost na 1m2:
0,8 mm 6,9 kg 7,2 kg 7,6 kg
1,0 mm 8,7 kg 9 kg 9,5 kg
Poloměr zakřivení fasády(podélně) 15 m 30 m 40 m

 

Výhody
 
Discrete Vysoce estetický dojem
Technicité Velké množství kombinací
Technicité Různé délky vln (18/76;25/115;43/180)
Technicité Jednoduchá a rychlá instalace
Vhodný pro opláštění vertikálních zdí.

Typ budov
Novostavby i rekonstruované objekty.

Typ fasády
Všechny typy: obloukové, konkávní, konvexní, kónické atd.

Nosná konstrukce
Horizontální nebo vertikální kladení přímo na dřevěnou či kovovou konstrukci(rošt) s ponecháním větrací vzduchové mezery mezi izolací a profilem (dvouplášťová fasáda). Podklad musí být : 

 
  • Pevný a průběžný s minimálně třemi podporami u každého panelu
  • Dřevěný nebo kovový (pozinkovaná ocel, hliník)
  • Rozměrově v souladu s tabulkami odolnosti vůči zatížení větrem
  • Bez výčnělků, které by mohly poškodit panel
  • Odpovídající doporučením pro pokládku

Klima:
V otázkách zatížení větrem je normové zatížení počítáno dle ČSN 730035(Zatížení stavebních konstrukcí). Bere v úvahu specifika lokality, umístění stavby a její výšku. Hodnoty tlaku a vztlaku působícího na fasádu jsou srovnávány s charakteristickými hodnotami zatížení pro každý jednotlivý panel. Tabulky s charakteristickými hodnotami je možno získat na vyžádání u VMZINC®.
V klimatických podmínkách s velkým kolísáním teplot je maximální délka panelů 4 m. 

 

Upevnění se provádí v linii každé podpěry v prohlubni vlny dle jejího profilu.

Řešení dilatace

  • Vertikální kladení - pevná zóna nahoře (maximální připevněná délka 3 m). Dilatující část dole.
  • Horizontální kladení – pevná zóna uprostřed (maximální připevněná délka 3 m). Dilatující část na obou koncích.
Vytvoření pevných bodů navrtáním. Vytvoření pohyblivých bodů předvrtáním Sinus panelů s tím, že předvrtaný otvor musí mít průměr o 3 mm větší, než je průměr šroubů v pohybující se části.
 
  Vrtací schopnost Doporučené rozměry
(mm)
Existující šrouby VMZINC
Dřevěná konstrukce až 2,25 mm 6,5 x 50 Nerezové vruty
SXW – L12 – S16 – 6,5 x 50
Kovová konstrukce 3 mm 5,5 x 22 Nerezové závrtné šrouby
3/4 – L12 – S16 – 5,5 x 22
Šrouby ke spojování profilů 2 mm 5,5 x 22 Nerezové vruty
L2 – L12 – S14 – 5,5 x 22

 

Pro více Informací kontaktujte VMZINC CZ.


Download 2D details:

plan
3