Sinus panel


Podklady pro aplikace VMZINC
  Tradični užívání titanzinku ve stavebnictví počítá s kladením válcovaných plechů na souvislý podklad. Má-li zvolený podklad zajistit dlouhodobou funkčnost materiálu VMZINC, je třeba, aby vyhovoval následujícím požadavkům:   1- Plošná kontinuita: souvislost podkladu je zajištěna, když výškový rozd&

Číst dál: Podklady pro aplikace VMZINC

VMZINC Okapové systémy
  Titanzinkové okapové systémy VMZINC jsou výbornou volbou pro náročné majitele budov, kteří očekávají nejvyšší kvalitu. Přednosti našich okapových systémů jsou perfektní zpracování, bezvadný vzhled, vysoká životnost několik desetiletí při minimální údržbě. Nab&

Číst dál: VMZINC Okapové systémy

Obecně platí, že přítomnost vody uvnitř kovového zastřešení nebo opláštění fasády urychluje korozi a tudíž snižuje životnost stavby. Fyzika stavby Neželezný kov VMZINC reaguje na základní složky atmosféry, především na prvky H2O (voda), SO2 (znečištění ovzduší), NaCl (spršky mořské vody) a CO2 (kysličník uhličitý). První reakcí titanzinku na přítomnost vody je vytvoření hydroxidu zinečnatého Zn(OH)2, který při dostatečné koncentraci C

Číst dál: VMZINC a voda

Podmínky a doporučení pro skladování Pro zachování kvality titanzinku VMZINC musí být dodržena následující doporučení: Tabule a svitky musí být skladovány v zastřešeném, dobře větraném a suchém skladu. Tabule a svitky musí být uloženy na paletě, aby byla zajištěna separace od země a dostatečný prostor pro ventilaci. Palety musí být skladovány naležato, aby se předešlo deformaci plechu. Při přepravě mohou být svitky položeny

Číst dál: Podmínky a doporučení pro skladování