single lock standing seam

Zámkový panel

 

Zámkový panel je systém opláštění odvětrávané fasády pomocí panelů, které je možné pokládat jak horizontálně, tak i vertikálně. Panely dodáváme rovněž v perforovaném provedení.

 
1.Podpůrná lišta
2.Ukotvení
3.Příponka
 

 

Zámkový panel je fasádní obklad montovaný na nesouvislou podkladní konstrukci. Je tvořen profilovanými pásy, které jsou mezi sebou spojeny zaklesnutím v zámkové hraně. K roštu se profily připevňují pomocí příponek, které nejsou zvenku vidět.
V místě spoje vznikne spára, která působí velmi esteticky. Systém splňuje i podmínky pro užití na namáhaných větrných fasádách (fasádní obklad s odvětrávanou mezerou).
Zámkové profily jsou k dispozici ve 3 šířkách osové vzdálenosti, což usnadní rozvržení fasády a různá estetická řešení.

 

Povrchové provedení : Přírodní VMZINC ®,  předzvětralý titanzinek  QUARTZ-ZINC® , ANTHRA-ZINC®,  PIGMENTO®

 
Tloušťka 1 mm
Šíře rozteče 200 mm 250mm 375 mm
Hmotnost (*) kg/m2 11,18 kg/m2 10,40 kg/m2 9,85 kg/m2
Délka Od 500 mm do 6000 mm
Šíře spoje 10 nebo 20 mm
Hloubka profilu 24 mm

(*) Hmotnost systému na 1 m2 bez prvků nosné konstrukce.

 
Technicité Vysoce estetický vzhled
Discrete Horizontální i vertikální kladení
Simplicité de pose Spoje bez viditelného kotvení
Simplicité de pose Odolnost vůči povětrnostním vlivům
Rovné a svislé fasády, bez oken i s okny

Typ budov
Novostavby i rekonstruované objekty.

Typ fasády
Fasádní obklad s odvětrávanou mezerou

Klima
Oblast se stabilním klimatem
  • maximální délka profilů 6 m
Oblast s velkými teplotními rozdíly
  • maximální délka profilů 4 m

Použitelný podklad
Systém se pokládá na nosný rošt z pozinkované oceli nebo hliníku, který se upevní na nosnou konstrukci, tvořeno běžnou plnou betonovou stěnou nebo stěnou vyzdívanou. Pokud je nosná konstrukce kovová, kontaktujte nás.

Panely lze klást horizontálně i vertikálně, přímo na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Orientace profilů ovlivňuje výsledný estetický dojem a jednoznačně určuje i řešení hlavních detailů. Je nutné ponechat vzduchovou mezeru mezi profilem a izolací, minimálně 20 mm.

 
1 Obvodová stěna (zdivo).
2 Sekundární nosná konstrukce.
3 Zámkový panel.
4 Spojovací spára 10 nebo 20 mm.
5 Čelo panelu
6 Osová šířka 200, 250 nebo 300 mm
 
 

Pro více Informací kontaktujte VMZINC CZ.


3