Plochý panel

Co je Plochý panel
 

Plochý panel je systém opláštění budov (na principu odvětrávané fasády) s napojovanými profily s podélným překrytím na dřevěném podkladním rámu, využívající příponek na všech čtyřech stranách. Může být instalován buď horizontálně nebo vertikálně, je vhodný pro budovy do výšky 30 m.
Plochý panel je velmi jednoduchým a elegantním řešením opláštění fasády, které je dotvářené podélnou drážkou.


Obr. 1 . řezObr. 2 perspektiva

 
Tloušťka 0.8 mm
Šíře rozteče 285 mm nebo 375 mm
Hmotnost (*) kg/m2 7,83 kg/m2
Délka Od 500 mm do 4000 mm
Šíře spoje 13 mm

(*) hmotnost systému na m2 bez nosné konstrukce

Výhody:
 
Simplicité de pose Elegantní vzhled
Simplicité de pose Zapuštěné i nezapuštěné spoje umožňující různý vzhled
Technicité Horizontální nebo vertikální pokládka
Technicité Jednoduchá a rychlá instalace
Rovné fasády kancelářských či obytných budov

Typ budov
Novostavby i rekonstruované objekty.

Typ fasád
Dvouplášťová; klade se na souvislý podklad na nosné konstrukci ze dřeva nebo kovu. Mezi profilem a izolací je třeba ponechat vzduchovou mezeru – dle stavebních předpisů.

Klima
Jakékoliv

Použitelný podklad
Podklad musí být
  • Souvislý a pevný z kompatibilního dřeva nebo kovu
  • Vyhovující požadavkům na tahové zatížení do 50 kN na příponku.
  • Bez výčnělků, které by mohly poškodit krytinu

Plochý panel se pokládá na minim. 19 mm překližku. Mezi panelem a izolací je třeba ponechat vzduchovou mezeru. Tento 20 mm ventilační prostor musí být umístěn po celé délce fasády.


Vilanova (Španělsko)

Položení panelu na konstrukci

Ploché panely se instalují směrem od spodní části budovy do horní, a to při vertikální i horizontální pokládce.

Vertikální pokládka – zleva do prava – zapuštěné spoje na pravé straně
Horizontální pokládka – zprava do leva – zapuštěné spoje vždy v horní části, kvůli zajištění voděodolnosti.

Instalace příponek
Pro systém Plochý panel jsou určeny dva druhy příponek tloušťky 0,5 mm.
- Na delší straně - v podélném spoji – příponky z galvanizované oceli 6 cm.
- Na kratší straně – v příčném spoji - příponky z galvanizované oceli 23 cm.

Systém Plochý panel je upevněn k podladu třemi příponkami na běžný metr panelu. Příponky splňují dvojí funkci:
- Zajišťují mechanickou stabilitu
- Umožňují dilataci kovu

 

Pro více Informací kontaktujte VMZINC CZ.


3