Podmínky a doporučení pro skladování


Podmínky a doporučení pro skladování

Pro zachování kvality titanzinku VMZINC musí být dodržena následující doporučení:

  • Tabule a svitky musí být skladovány v zastřešeném, dobře větraném a suchém skladu.
  • Tabule a svitky musí být uloženy na paletě, aby byla zajištěna separace od země a dostatečný prostor pro ventilaci.
  • Palety musí být skladovány naležato, aby se předešlo deformaci plechu.
  • Při přepravě mohou být svitky položeny horizontálně nebo vertikálně, dle přání zákazníka. Doporučujeme uskladnit svitky v originálním balení.
  •  

V případě, že svitky jsou z důvodu nedostatku prostoru stohovány, musí být při skladování dodržena následující doporučení:

  • V případě, že svitky jsou dodány v horizontální poloze, musí být na paletách uloženy v originálním balení, nejlépe na samostatném regálu.
  • V případě, že svitky jsou dodány ve vertikální poloze, palety mohou být stohovány, a to maximálně 4 palety.

Doba skladování tabulí a svitků musí být co nejkratší, zejména na stavbách. V případě, že s titanzinkem není dobře manipulováno, mohou se objevit rýhy a hrbolky.
V těchto místech se mohou po čase objevit na materiálu trhlinky. Vzhledem k roztahování a smršťování plechu mohou hlubší škrábance v průběhu zpracování a instalace způsobit trhlinky.

 

Skladování a ventilace

Úkaz zvaný "bílý prášek"nemá žádnou souvislost s procesem přirozené patinace. V případě, že nedochází k ventilaci/provětrávání, z důvodu špatného skladování nebo špatných podmínek při přepravě nebo instalaci, vytváří se bílý prášek hydroxidu zinku, který není adhezní ani ochranný.