VMZINC a životní prostředí

 

Jednotka Stavební výrobky uplatňuje politiku udržitelného rozvoje ve všech svých průmyslových závodech. Od roku 200X jsou všechny průmyslové areály patřící jednotce Stavební výrobky certifikovány ISO 14001 .

Od roku 2009 provádí jednotka Stavební výrobky také « produktovou » environmentální politiku, jejímž cílem je posílit šetrnost našich výrobků vůči životnímu prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji stavebního sektoru.

 

"Produktové" environmentální cíle – Jednotka Stavební výrobky – 2009-2011

Cíl 1

Vyhodnotit a zlepšit šetrnost výrobků vůči životnímu prostředí (vypracovat analýzu životního cyklu)

Cíl 2

Publikovat výsledky hodnocení a zlepšování výrobků z hlediska životního prostředí (vydávat environmentální certifikáty produktů podle metody FDES, BRE Environmental Profile, nebo Certifikát DUBI (AUB))

Cíl 3

Vyrábět produkty, které vyhovují požadavkům udržitelného rozvoje (používání strategie eko-designu)