Válcovaný zinek má nízkou spotřebu energie

 

Objem energie potřebný k získávání zinku z rudy je ve srovnání s výrobou ostatních neželezitých kovů užívaných ve stavebnictví (hliník, měď, nerezová ocel) velmi nízký. Relativně nižší jsou také emise CO2 a skleníkových plynů.

Je-li navíc zinek namísto získávání z rudy recyklován ze starých aplikací, spotřeba energie bude ještě nižší.

Energie nutná k transformaci kovového zinku na válcovaný pro použití ve stavebnictví (2 MJ/kg) je nižší v porovnání s objemem energie v případě transformace jiných materiálů.

alt

V blízké budoucnosti umožní pokrok ve výzkumu a rozvoji recyklace zinku nahrazovat stále větší objem zinkové rudy recyklovaným zinkem. To dále přispěje ke snižování celkové spotřeby energie.


(1)Evropská studie o ekologickém profilu produkce zinku z první tavby (European Study on the Eco-profile of primary Zinc Production), Dr.I.Boustead a Dr.W.T.Dove pro Mezinárodní sdružení výrobců zinku, 1998

(2)Údaje UM

(3)Plechové materiály pro krytí střech a obklady fasád. Doporučení 2000/1 KBOB, Švýcarsko.