Válcovaný titanzinek je trvanlivý materiál

Výrobky z válcovaného titanzinku užívané ve stavebnictví mají velmi dlouhou životnost díky tomu, že materiál si vytváří vlastní ochrannou vrstvu. V Evropě existuje celá řada příkladů titanzinkových střech, které byly renovovány až po 100 letech nepřetržité funkce.

Důvody tak dlouhé životnosti jsou nyní dobře známé:

Etapa 1 Etapa 2
alt alt

Kovový povrch zinku reaguje s kyslíkem (O2) za přítomnosti vody (H2O) a vytváří hydroxid zinečnatý (Zn(OH)2).

Hydroxid zinečnatý reaguje s oxidem uhličitým (CO2) a vytváří hydrokarbonát zinku (2ZnCO3.3Zn(OH)2), hlavní součást vytvářené patiny.


Patina vytváří kompaktní, přilnavou vrstvu, která je odolná vůči vodě a která zabrání další reakci mezi kyslíkem a titanzinkem, takže míra koroze válcovaného titanzinku je udržována na nízkém stupni.

Životnost titanzinku může být nicméně snížena některými kyselými polutanty, které zvyšují míru koroze. Základním polutantem je oxid siřičitý (SO2). Ten reaguje s patinou a vytváří sulfát zinečnatý (ZnSO3 + ZnSO4), který není vodě odolný a déšť ho postupně spláchne.

Oxid siřičitý je produkován některými průmyslovými závody, tepelnými zařízeními využívajícími naftu a silniční přepravou. Výsledkem je vyšší míra korozivosti titanzinku v městském a industriálním prostředí oproti venkovu.

Naštěstí je od 70. let znečistění vzduchu, SO2 považováno za zásadní problém související s životním prostředím. Evropští i další regulátoři posílili legislativu upravující tento typ znečistění. Výsledkem je všeobecné snížení koncentrace SO2 v atmosféře a ještě větší snížení v silně znečistěných lokalitách, jakými jsou města a průmyslové zóny.

Míra koroze válcovaného titanzinku byla díky tomu ve druhé polovině 20. století výrazně snížena.

alt

Dnes činí míra koroze válcovaného titanzinku obvykle 1(¹) µm/rok. U typické výchozí tloušťky plechu 0,7 mm a základní míry koroze 1(¹) µm/rok, dostaneme výslednou očekávanou životnost válcovaného titanzinku vyšší než sto let. Životnost tohoto materiálu se za poslední desetiletí zvýšila a bude se v budoucnu dále zvyšovat.


(¹)"Dopad zinkových střešních krytin různého stáří na životní prostředí jako výsledek atmosferické koroze", (Environmental effects of zinc run-off from roofing materials of different ages as a result of atmospheric corrosion) - I.Odnevall Wallinder, P.Verbiest, C.R.Janssen and C.Leygraf - 14. mezinárodní kongres věnovaný otázkám koroze, 16. září – 1. října 1999, Kapské město, Jižní Afrika.